شرکت kawe  پیشرو در زمینه ابزارهای تشخیصی پزشکی و دامپزشکی است.شرکت Kawe معتقد است تنها راه دستیابی به مطمئن ترین تشخیص در اولین مرحله ممکن ، استفاده از بهترین ابزارهای تشخیصی است که تا به امروز مشتریان این شرکت توانستند به این تعهد کیفیت ،عملکرد دقیق تشخیصی و دوام طولانی در تمامی محصولات Kawe اعتماد کنند.